Važne obavijesti (vidi sve objave u kategoriji)

Upitnik – mogućnost učenja francuskoga jezika na fakultetu

Objavljeno 24 lis. 2016
Poštovani studenti, lijepo vas molimo da ispunite kratak upitnik kojim se ispituje vaša zainteresiranost za mogućnost učenja francuskoga jezika na fak

Natječaj za akademsku mobilnost za 2017. godinu

Objavljeno 20 lis. 2016
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za akademsku mobilnost za 2017. godinu. Sve informacije o natječaju i potrebni obrasci nalaze se na ovoj po

Drugi krug natječaja za Erasmus + praksu

Objavljeno 20 lis. 2016
Objavljen je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. Drugi krug Natječaja namijenjen je

Istraživanje nekih aspekata studentskog iskustva u generaciji studenata upisanih ak. god. 2012./2013. na preddiplomske i integrirane studijske programe

Objavljeno 20 lis. 2016
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi istraživanje određenih aspekata studentskoga iskustva u generaciji studenata upisanih ak. god.

Natječaji za stipendije

Objavljeno 18 lis. 2016
1. Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2016./2017. Na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavljen je Na

Odluka o dodjeli dekanovih nagrada studentima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu

Objavljeno 13 lis. 2016
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („NN“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 94/13 i 139/13), čl. 41. Sta

Odluka o dodjeli dekanovih nagrada zaposlenicima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu

Objavljeno 13 lis. 2016
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („NN“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 94/13 i 139/13), čl. 41. Sta

Međunarodni stručni skup “Odgoj i obrazovanje, inkluzija i solidarnost: područja, prakse i perspektive”

Objavljeno 11 lis. 2016
Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, 18. listopada 2016. godine, održat će se Međunarodni stručni skup pod naslovom “Odgoj i obrazovanje, inkluzi

Konačna rang lista pristupnika koji u ostvarili pravo upisa na redoviti diplomski sveučilišni studij ”Rani i predškolski odgoj i obrazovanje” u akademskoj godini 2016./2017.

Objavljeno 06 lis. 2016
KONAČNA RANG LISTA PRISTUPNIKA KOJI U OSTVARILI PRAVO UPISA NA REDOVITI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ”RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJER

Konačna rang lista pristupnika koji u ostvarili pravo upisa na izvanredni diplomski sveučilišni studij ”Rani i predškolski odgoj i obrazovanje” u akademskoj godini 2016./2017.

Objavljeno 06 lis. 2016
KONAČNA RANG LISTA PRISTUPNIKA KOJI U OSTVARILI PRAVO UPISA NA IZVANREDNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ”RANI I PREDŠKOSLKI ODGOJ I OBRAZOVANJE&#