Središnjica u Zagrebu


Opće obavijesti

Nasilje nad djecom 1

Objavljeno 10 lis. 2014
Sastanak studenta koji su u zimskom semestru odabrali slušati kolegij NASILJE NAD DJECOM 1 održat će se u utorak, 14. 10. 2014. U 14 h (soba 318).   Izv. prof. dr. sc. Vesna Bilić

Izmijenjeni raspored predavanja za Učiteljske studije i Sveučilišni preddiplomski RPOO studij

Objavljeno 09 lis. 2014
Raspored predavanja za Učiteljske studije – zimski semestar 2014. – 2015. (Zagreb) Raspored predavanja za Sveučilišni preddiplomski studij RPOO – zimski semestar 2014. – 2015. (Zagreb)

Izborni kolegiji – Prof. dr. sc. Milica Gačić

Objavljeno 07 lis. 2014
Leksička semantika – izborni kolegij za studente 7. ili 9. semestra Studija engleskoga jezika – izvoditelj: prof. dr. sc. Milica Gačić Lexical Semantics – Elective   Korpusna leksikografija i terminologija – izborni kolegij za studente 8. ili 10. semestra Studija engleskoga

Obavijest – Modul Hrvatski jezik

Objavljeno 03 lis. 2014
Susret sa studentima 1. godine modula Hrvatski jezik održat će se u ponedjeljak 6. 10. 2014. s početkom u 9,00 sati u sobi 209. Katarina Aladrović Slovaček

Izborni kolegiji Jezične igre i Međukulturalnost u obrazovanju 1

Objavljeno 03 lis. 2014
Poziv za kolegij – JEZIČNE IGRE 2014 Poziv za kolegij – MUO1 2014

RAD STUDENTSKE SLUŽBE

Objavljeno 02 lis. 2014
Studentska služba Središnjice u Zagrebu neće raditi za stranke 3.10.2014. (petak) povodom Dana Učiteljskog fakulteta i Svjetskog dana učitelja. Studentska služba Središnjice u Zagrebu neće raditi za stranke 4.10.2014. (prvu subotu u mjesecu) već se rad sa strankama prebacuje na subotu

Medijska kultura – Obavijest

Objavljeno 02 lis. 2014
Treća godina Učiteljskog studija u ponedjeljak 6.10.2014. god. ina samo obavezno predavanje u 15:00 sati. Seminari se neće održati.   Krešimir Mikić, profesor visoke škole u trajnom zvanju

Tečaj akademske komunikacijske vještine na engleskome jeziku

Objavljeno 02 lis. 2014
Tečaj akademske komunikacijske vještine na engleskome jeziku u organizaciji British Councila-a. BC_Researcher Connect_Brochure ATE_leaflet_Croatia

Plan događanja, sjednice Fakultetog vijeća, proslava dana fakulteta te dana odsjeka u Čakovcu i odsjeka u Petrinji u akademskoj godini 2014/2015

Objavljeno 30 ruj. 2014
Plan događanja, sjednice Fakultetog vijeća, proslava dana fakulteta te dana odsjeka u Čakovcu i odsjeka u Petrinji u akademskoj godini 2014/2015

Raspored predavnja za redovne Učiteljske studije i Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Objavljeno 30 ruj. 2014
Raspored predavanja za Učiteljske studije – zimski semestar 2014. / 2015.  Raspored predavanja za Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – zimski semestar 2014. / 2015.   Rasporedi predavanja trajno se nalaze na poveznicama Dokument