Važne obavijesti (vidi sve objave u kategoriji)

Dodjela Dekanove nagrade studentima za ak. god. 2015./2016.

Objavljeno 28 lis. 2016
Dodjela Dekanove nagrade studentima i studenticama u akademskoj godini 2015./2016. održat će se u utorak, 8. studenog 2016. godine u Vijećnici Fakulte

Raspored sistematskih pregleda za studente prve godine Učiteljskog fakulteta

Objavljeno 27 lis. 2016
Svi studenti prve godine Učiteljskog fakulteta obvezni su napraviti sistematski pregled koji im je uvjet za upis u drugu godinu studija. Sistematski p

Sudjelovanje u programu razmjene CEEPUS – natječaj za studente: ljetni semestar 2016./2017.

Objavljeno 25 lis. 2016
CEEPUS Natječaj ljetni semestar 2016./2017.

Upitnik – mogućnost učenja francuskoga jezika na fakultetu

Objavljeno 24 lis. 2016
Poštovani studenti, lijepo vas molimo da ispunite kratak upitnik kojim se ispituje vaša zainteresiranost za mogućnost učenja francuskoga jezika na fak

Natječaj za akademsku mobilnost za 2017. godinu

Objavljeno 20 lis. 2016
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za akademsku mobilnost za 2017. godinu. Sve informacije o natječaju i potrebni obrasci nalaze se na ovoj po

Drugi krug natječaja za Erasmus + praksu

Objavljeno 20 lis. 2016
Objavljen je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. Drugi krug Natječaja namijenjen je

Istraživanje nekih aspekata studentskog iskustva u generaciji studenata upisanih ak. god. 2012./2013. na preddiplomske i integrirane studijske programe

Objavljeno 20 lis. 2016
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi istraživanje određenih aspekata studentskoga iskustva u generaciji studenata upisanih ak. god.

Natječaji za stipendije

Objavljeno 18 lis. 2016
1. Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2016./2017. Na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavljen je Na

Odluka o dodjeli dekanovih nagrada studentima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu

Objavljeno 13 lis. 2016
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („NN“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 94/13 i 139/13), čl. 41. Sta

Odluka o dodjeli dekanovih nagrada zaposlenicima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu

Objavljeno 13 lis. 2016
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („NN“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 94/13 i 139/13), čl. 41. Sta