Natječaj za više naslovnih zvanja

Natječaj za više naslovnih zvanja

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za izbor u:

 1. naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija i dramatologija – 1 izvršitelj
 2. naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija – 2 izvršitelja
 3. naslovno nastavno zvanje višeg predavača u području interdisciplinarnih područja znanosti, polje obrazovne znanosti – 1 izvršitelj
 4. naslovno nastavno zvanje predavača u području interdisciplinarnih područja znanosti, polje obrazovne znanosti – 1 izvršitelj
 5. naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika – 2 izvršitelja
 6. naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti na Katedri za prirodoslovlje, geografiju i povijest – 2 izvršitelja
 7. naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje kineziologija na Katedri za kineziološku edukaciju – 2 izvršitelja
 8. naslovno nastavno zvanje višeg predavača u području društvenih znanosti, polje pedagogija – 1 izvršitelj
 9. naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika – 6 izvršitelja
 10. naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika – 2 izvršitelja
 11. naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje kineziologija na Katedri za kineziološku edukaciju – 2 izvršitelja
 12. naslovno nastavno zvanje višeg predavača u području društvenih znanosti, polje pedagogija – 1 izvršitelj
 13. naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje pedagogija – 1 izvršitelj
 14. naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo – 1 izvršitelj
 15. naslovno nastavno zvanje predavača u umjetničkom području, polje: likovne umjetnosti, grana likovna pedagogija – 1 izvršitelj
 16. naslovno nastavno zvanje predavača u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija – 1 izvršitelj
 17. naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje pedagogija – 2 izvršitelja
 18. naslovno nastavno zvanje predavača u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija – 1 izvršitelj
 19. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje: pedagogija – 1 izvršitelj.

Uvjeti

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba).
I. Prijave moraju sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
 • presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju;
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti;
 • presliku odluke i potvrde o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani;
 • dokaz o državljanstvu;
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (B2 ili C1).

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, u Wordu, osim separata radova).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na gornju adresu, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima te popratnih, ovim natječajem traženih priloga, neće se razmatrati.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul[at]ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.

Tekst natječaja u PDF-u možete preuzeti ovdje – Natječaj 2020 10. mjesec više naslovnih zvanja