Obavijest brucošima!

Obavijest brucošima!

Dragi naši brucoši, studenti prvih godina studijskih programa pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sve obavijesti koje bi vama mogle biti od neke važnosti, potražite na studentskom portalu 2co2!

Na toj adresi, između ostalog, možete pronaći i raspored sati, rasporede po skupinama… a ako se prijavite na sustav koristeći svoj AAI@EduHr identitet, možete pronaći i neke informacije “samo za vaše oči” 🙂

S(p)retno!