Popis prijava – Studentski zbor

Popis prijava – Studentski zbor

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje popis prijava za izbore za nadopunu članova u Studentskom zboru Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Valjane prijave

1. Bilandžija, Dora U-28/18 US – modul: hrvatski jezik 3. godina
2. Brekalo, Marija 34-2018-48 US – modul: engleski jezik 3.godina
3. Crnički, Petra 34-2018-77 US – modul: engleski jezik 3. godina
4. Dardić, Viktorija 34-2015-128 US – modul: likovna kultura 5. godina
5. Drinovac, Iva 0-29/16 DRPOO 2. godina
6. Franulović, Nina 0131089958 US – modul: odgojne znanosti 4.godina
7. Hrustić, Viktorija U-16/18 US 3. godina
8. Jagečić, Marta 34-2015-107 US – modul: njemački jezik 4. godina
10. Lončar, Manuel 01310834739 US – modul: njemački jezik 4. godina
11. Krajačić, Monika DRPOO 2. godina
12. Mačečević, Matea 0081144599 RPOO 2. godina
13. Marić, Nikolina 0131093188 RPOO 3. godina
14. Radonić, Marta 10071129 US – modul: informatika 5. godina
15. Reberski, Karla 0131097012 US – modul: engleski jezik 3. Godina
16. Strapajević, Valentina 0178115218 US – modul: likovna kultura 2. godina

Nepotpune i nevažeće prijave

1. Knežević, Lea
2. Vrenko, Mia

Rok za žalbu je do petka, 30. 10. 2020., u 18 sati.