POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU VELEUČILIŠTA U BJELOVARU I UČITELJSKOG FAKULTETA

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU VELEUČILIŠTA U BJELOVARU I UČITELJSKOG FAKULTETA

Dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić i dekanica Veleučilišta u Bjelovaru doc. dr. sc. Zrinka Puharić potpisali su Sporazum o suradnji između dviju ustanova koji uključuje buduća sudjelovanja istraživača obiju ustanova na nacionalnim i međunarodnim programima/projektima, unapređenje nastavnih planova i programa, razmjenu literature, razmjenu nastavnog osoblja, stručnih kadrova, suradnika i studenata u cilju prijenosa i nadogradnje znanja i vještina, organizaciju zajedničkih znanstvenih i stručnih skupova, seminara i sl.

Vjerujemo da ćemo s Veleučilištem u Bjelovaru ostvariti dugogodišnju plodonosnu suradnju.

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *