Odluka o izboru temeljm javnog natječaja – viši informatički referent

Odluka o izboru temeljm javnog natječaja – viši informatički referent

Dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi ODLUKU

I

Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto II. vrste – viši informatički referent, koeficijent složenosti poslova 0,989, jedan izvršitelj (m/ž) te sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu objavljenog na Internet stranicama HZZ-a od 10. prosinca 2021., oglasnim stranicama N.N.-a, br. NN 138/2021 od 15. prosinca 2021. te na Internet stranicama ustanove od 09. prosinca 2021. odabran je pristupnik Janko Bulović koja ispunjava formalne uvjete natječaja 1. završen sveučilišni preddiplomski studij – prvostupnik, prijašnji VŠS informatičkog smjera ili tehničkog ili društveno-humanističkog smjera s pojačanom informatikom, 2. odgovarajuće informatičko obrazovanje, 3. jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 4. znanje engleskog jezika.

II

U roku do uključivo 23. prosinca 2021. prijavu na natječaj predalo je ukupno šest (6) pristupnika, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

Odluku (PDF) možete preuzeti ovdje – Odluka o izboru temeljem javnog natječaja viši informatički referent 31. 12. 2021.