Obavijest: Izjednačavanje akademskog nazivlja

Obavijest: Izjednačavanje akademskog nazivlja

S obzirom na Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022) i velik broj upita o mogućnosti ostvarivanja prava na uvećanje plaće (članak 52. stavak 2) od 5% u slučaju kada zaposlenik ima završen poslijediplomski specijalistički studij (univ.spec) te mogućnosti izjednačavanja akademskog naziva bivših studenata koji su završili poslijediplomski stručni studij Suvremena osnovna škola obavještavamo bivše studente:

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je provjeru postupaka izjednačavanja akademskog nazivlja stečenog završenim stručnim poslijediplomskim studijem u trajanju od dvije godine Suvremena osnovna škola s akademskim nazivom sveučilišni specijalist.

Sve važne informacije o daljnjoj proceduri u svrhu izjednačavanja akademskog naziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta.