Potpisivanje Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Nevadi, Las Vegas, SAD

Potpisivanje Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Nevadi, Las Vegas, SAD

Sveučilište u Zagrebu je uime Učiteljskoga fakulteta potpisalo Sporazum o suradnji (Memorandum of Understanding) sa Sveučilištem u Nevadi, Las Vegas. Ovaj Sporazum otvara mogućnost raznih bilateralnih inicijativa, razmjene studenata i nastavnika te raznih drugih vidova suradnje između dvaju sveučilišta.

Dobar pokazatelj buduće suradnje je i gostovanje profesora Sveučilišta u Nevadi dr. sc. P. G. Schradera i dr. sc. Kennetha Varnera na Konferenciji STOO2 u svojstvu plenarnih predavača.