Odluka o izboru temeljem javnog natječaja za domara na Odsjeku u Čakovcu

Odluka o izboru temeljem javnog natječaja za domara na Odsjeku u Čakovcu

KLASA: 112-01/22-01/07
URBROJ: 251-378-05-22-9
Zagreb, 07. srpnja 2022.

Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst) od 1. ožujka 2016., članka 25. Statuta Učiteljskog fakulteta, Odluke dekana KLASA: 112-01/22-01/07, URBROJ: 251-378-04-22-1 od 18. svibnja 2022., Izvještaja o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja Klasa: 112-01/22-01/07, Ur. broj: 251-378-05-22-8 od 10. lipnja 2022., dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi:

O D L U K U

  1. Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto III. vrste – namještenik – djelatnik tehničkog održavanja u Čakovcu (domar – ložač centralnog grijanja – održavač), koeficijent složenosti poslova 0,776, jedan izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku Učiteljskog fakulteta u Čakovcu objavljenog na Internet stranicama HZZ-a od 18. svibnja 2022., oglasnim stranicama N.N.-a, br. NN 58/2022 od 25. svibnja 2022. te na Internet stranicama ustanove od 18. svibnja 2022. te listu Međimurje od 23. svibnja 2022.., odabran je pristupnik Tihomir Kraljić koji ispunjava formalne uvjete natječaja: 1. SSS – srednja stručna sprema ili KV, 2. jedna (1) godina radnog staža.
  2. U roku do uključivo 02. lipnja 2022. prijavu na natječaj predala su ukupno dva (2) pristupnika, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

Odluku (PDF) možete preuzeti ovdje – Odluka o izboru temeljem javnog natječaja domar Čakovec 7. 7. 2022