Raspored pristupnika za Provjeru predispozicija – ZAGREB #2022

Raspored pristupnika za Provjeru predispozicija – ZAGREB #2022

Objavljujemo raspored pristupnika za Provjeru predispozicija za razvoj posebnih sposobnosti koja će se održati 4., 5. i 6. srpnja 2022. godine u Zagrebu.

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE NAPISANO DA BISTE IZBJEGLI MOGUĆE PROBLEME!

VAŽNO!!! S OBZIROM NA NAJAVLJENE TEMPERATURE ZRAKA OBAVEZNO SA SOBOM PONESITE I VODU

Skupine A, B, C i D su na rasporedu 4. srpnja 2022. (ponedjeljak)
Skupine E, F, G i H su na rasporedu 5. srpnja 2022. (utorak)
Skupine I, J, K i L su na rasporedu 6. srpnja 2022. (srijeda)

Provjere za sve skupine počinju navedenog dana u 9:00 sati. Predviđeni je završetak svih provjera do 14:30 sati.

Pažljivo pročitajte niže napisane upute i imajte ih na umu prilikom dolaska na postupak provjere.

 1. Na dan provjere dođite na parkiralište Fakulteta u 8:00 (ulaz sa Savske ceste)
 2. Da bismo smanjili broj osoba koje se nalaze pred Fakultetom, ljubazno molimo roditelje, rodbinu, pratnju i sve one koji ne sudjeluju izravno u postupku provjere, da ostanu s vanjske strane dvorišta (možete sjediti u okolnim kafićima, a s obzirom da će postupak trajati do cca. 14:30, možete i napraviti nešto korisno).
 3. Potražite info-pult na kojem se nalazi slovna oznaka skupine kojoj pripadate (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)
 4. Tamo će vas dočekati predstavnici Učiteljskog fakulteta koji će:
  1. provjeriti jeste li na popisu
  2. provjeriti vaš identitet
  3. dati vam detaljne upute što i kako dalje
 5. Od tog trenutka nadalje, SLUŠATE UPUTE predstavnika Fakulteta koji brine o vašoj skupini i ponašate se u skladu s njima.

Pristupnici koji nisu na popisu, provjeri će pristupiti u SRIJEDU, 6. srpnja 2022., isključivo u Zagrebu. Oni će se javiti u 8:00 na INFORMACIJE (kod glavnog ulaza u zgradu, ponijeti sa sobom dokaz o uplati) da ih se rasporedi u odgovarajuću skupinu.

Kako čitati tablicu?

Tablica je prikazana abecedno prema šiframa. Prvi stupac prikazuje vašu šifru. Šifra je potrebna zbog zaštite osobnih podataka prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Šifra se sastoji od prva dva slova vašega imena, prva dva slova vašega prezimena i zadnjih pet znamenki vašeg OIB-a.
Primjer: Ako se zovete IME, PREZIME i vaš OIB je 12345678697, onda će vaša šifra biti IMPR78697.

Drugi stupac je glavna skupina (A, B, C, D…) koja određuje kojeg dana pristupate provjeri i u kojem terminu pristupate određenoj provjeri te određuje skupinu u kojoj pristupate kineziološkoj provjeri

Treći stupac određuje podskupinu za likovnu provjeru.

Četvrti stupac određuje podskupinu za glazbenu provjeru.

Peti stupac određuje podskupinu za provjeru govornih sposobnosti.

Najlakše ćete se pronaći ako koristite mogućnost “Find” (pronađi) u Vašem pregledniku ili PDF čitaču. Navedenu mogućnost aktivirate istovremenim pritiskom tipaka “CTRL”+”F”. Upišete svoju šifru i vidjet ćete koja ste skupina i podskupine (ili samo pogledajte abecedno popis).

Primjer: ako pored vaše šifre stoje oznake – B,AULA,2,5 znači da se ravnate prema rasporedu za skupinu B, likovna provjera AULA (u Auli Fakulteta), glazbena provjera podskupina 2 i provjera govornih sposobnosti podskupina 5.

Pristupnici dolaze na testiranje u opremi prikladnoj za vježbanje – obavezno imati vodu sa sobom.

Prije polaska na provjeru predispozicija (razredbeni postupak) provjerite jeste li ponijeli sve što Vam je potrebno:

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (uplatnica)
 • Jeste li već obukli opremu za vježbanje (uobičajena za nastavu tjelesne kulture)
 • Gumica za kosu (da Vam kosa ne smeta prilikom kineziološke provjere)

Kandidat/kinja koji ima završenu osnovnu glazbenu i/ili plesnu/baletnu školu, presliku svjedodžbe o završenom školovanju predaje ispitivaču u skupini u kojoj pristupa provjeri.

OVDJE MOŽETE PREUZETI POPIS PRISTUPNIKA PO SKUPINAMA

ŠIFRIRANI POPIS PRISTUPNIKA PO GRUPAMA – ZAGREB, 4., 5. i 6. 7. 2022.

Popis je složen abecedno prema šiframa! Ponavljamo, pripadnost glavnoj skupini određuje datum dolaska na provjeru.
SKUPINE A, B, C, D – 4. 7. 2022. (ponedjeljak)
SKUPINE E, F, G, H – 5. 7. 2022. (utorak)
SKUPINE I, J, K, L – 6. 7. 2022. (srijeda)