Međunarodni znanstveni skup 5. Međimurski filološki i pedagoški dani

Međunarodni znanstveni skup 5. Međimurski filološki i pedagoški dani

2. POZIV I PRIJAVA – Preuzimanje

ROK ZA PREDAJU SAŽETAKA PRODUŽEN JE DO 06.02.2023.

 

SECOND CALL AND APPLICATION – Download

DEADLINE FOR SUBMISSION OF ABSTRACTS HAS BEEN EXTENDED TO 06.02.2023.