Popis valjanih kandidatura za izbor studentskih predstavnika SZ@UFZG (nadopuna izbora za Studentski zbor)

Popis valjanih kandidatura za izbor studentskih predstavnika SZ@UFZG (nadopuna izbora za Studentski zbor)

Dana 21. 11. 2022. Izborno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić, predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Kristina Cergol, članica Povjerenstva, Mihaela Matijašević,  studentica, članica Povjerenstva, BJuraj Horvat, student, član Povjerenstva i Stephanie Koletić, studentica, članica Povjerenstva utvrdilo je da je pristigla 21 valjana kandidatura za izbor studentskih predstavnika Studentski zbor Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

  Ime i prezime:
1. Nikolina Martinić
2. Chiara Todorov
3. Marija Perić
4. Nikolina Grlić
5. Damjan Ivanjko
6. Antonela Perši
7. Lucija Gušić
8. Maja Bobinac
9. Dalija Roksandić
10. Dea Isabella Skopin
11. Sara Marija Radočaj
12. Maja Punčec
13. Sanja Crnek
14. Marijeta Žnidarec
15. Dea Malašić
16. Ivana Lolić
17. Ida Matjanec
18. Dorotea Miljančić
19. Domagoj Marković
20. Mario Đurenec
21. Maja Koleš