Protokol djelovanja po rezultatima studentskih anketa

Protokol djelovanja po rezultatima studentskih anketa

Studentska anketa provodi se s ciljem vrednovanja nastave i nastavnika, odnosno s ciljem unaprjeđivanja kvalitete nastave. Anketiranje se provodi pomoću Anketnog lista za procjenu nastavnika (V4) u skladu s uputama Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha Protokola djelovanja po rezultatima studentskih anketa za procjenu rada nastavnika je povratno informiranje nastavnika i unaprjeđenje kvalitete nastavnog rada te povratno informiranje studenata o aktivnostima poduzetima sukladno rezultatima anketiranja.

 

Protokol djelovanja po rezultatima ankete obuhvaća tri područja:

 1. kriterije po kojima se kontaktiraju nastavnici po rezultatima ankete
 2. mjere postupanja po rezultatima ankete
 3. informiranje nastavnika i studenata o protokolu djelovanja i provedenom postupanju po rezultatima ankete.

1. Kriteriji po kojima se kontaktiraju nastavnici po rezultatima ankete:

 • izražena pozitivna odstupanja od prosječnih fakultetskih procjena rada nastavnika, tj. izvrsne ocjene ankete u kombinaciji s komentarima koji ih potkrjepljuju, čime se aktiviraju mjere postupanja po izvrsnim rezultatima ankete
 • prosječna ocjena manja od 3,00, čime se aktivira postupanje po nezadovoljavajućim rezultatima ankete.

 

2. a. Postupanje po izvrsnim rezultatima ankete

Najkasnije 60 dana od primitka rezultata ankete dekan se javlja izvrsno ocijenjenim nastavnicima i obavještava ih o mogućim oblicima nagrađivanja:

 • javna pohvala uz prethodni nastavnikov pristanak
 • priznanje Fakulteta za izvrsno ocijenjen nastavni rad.

 

2. b. Postupanje po nezadovoljavajućim rezultatima ankete

Najkasnije 60 dana od primitka rezultata ankete dekan se javlja nastavnicima prema postavljenim kriterijima.

Nastavnici koji su postigli nezadovoljavajuće rezultate u studentskoj anketi u zadanom roku imaju sljedeće obveze:

 • predati dekanu pisano očitovanje na rezultate ankete
 • predati dekanu ispunjen obrazac za samovrednovanje (Prilog 5. Anketni list za provođenje samovrednovanja nastavnika Priručnika za osiguravanje kvalitete na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)
 • predati dekanu plan poboljšanja rezultata s konkretnim aktivnostima, čija će se učinkovitost provjeriti prilikom sljedećeg anketiranja
 • sudjelovati u najmanje jednoj radionici stručnog usavršavanja u svrhu profesionalnog razvoja u području nastavnog djelovanja u organizaciji Učiteljskog fakulteta.

Ukoliko neki od komentara ukazuju na kršenje etičkih normi, odnosno na povrede radnih obveza, poduzet će se dodatni koraci u skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti zaposlenika.

Navedeno će se postupanje provoditi dok nastavnik ne ostvari zadovoljavajuću razinu kvalitete nastave.

Cijela korespondencija vezana uz rezultate studentske ankete povjerljiva je, odnosno identitet nastavnika ostaje tajan, osim ako nastavnik želi drukčije.

 

3. Informiranje nastavnika i studenata o protokolu djelovanja i provedenim mjerama po rezultatima ankete

Ovaj Protokol djelovanja po rezultatima studentskih anketa za procjenu rada nastavnika dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta.

O provedenim mjerama po rezultatima ankete, bez  spominjanja imena nastavnika obuhvaćenih mjerama, nastavnike će se izvijestiti na sastancima pojedinog odsjeka, a studente putem predstavnika studenata i Studentskog zbora.

 

Protokol djelovanja po rezultatima studentskih anketa za procjenu rada nastavnika u PDF-u možete preuzeti ovdje.