Obrana diplomskog rada - 37-2018-22

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20167308
Obrana diplomskog rada na temu RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA DJECE ATLETIČARA I GIMNASTIČARA

Start

30. lipnja 2020. - 10:00

End

30. lipnja 2020. - 11:00

Address

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, 10000, Zagreb   View map

Naziv teme: RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA DJECE ATLETIČARA I GIMNASTIČARA
Datum obrane: 30. 6. 2020. u 10:00 sati
Mentor: Doc.dr.sc. Mateja Kunješić Sušilović
Matični broj studenta: 37-2018-22