Dubravka Glasnović Gracin

Doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin je diplomirala na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer profesor matematike i informatike. Doktorirala je 2011. godine na institutu za metodiku matematike na Sveučilištu u Klagenfurtu.
Kao apsolvent predaje informatiku u XV. Gimnaziji u Zagrebu, a nakon stjecanja diplome 11 godina radi na radnom mjestu učitelja matematike u OŠ Bogumila Tonija u Samoboru. Od 2009. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje drži predavanja, seminare i metodičke vježbe iz kolegija vezanih uz metodiku matematike.
Područja njenog zanimanja su nastava matematike u osnovnoj školi, matematički udžbenici, task design te vanjska vrednovanja. Iz tih područja objavila je niz stručnih i znanstvenih radova te nekoliko udžbenika i priručnika. Sudjeluje u projektima „Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja“ u potpori Hrvatske zaklade za znanost (2015.-2018.) i „Matematička slikovnica – likovno i književno stvaralaštvo kao poticaj ranome učenju“ u potpori Sveučilišta u Zagrebu (2015. i 2016.).
Od 2007. do 2010. članica je PISA-ine radne skupine za matematiku u sklopu Hrvatskog PISA centra u Zagrebu. Od 2011. godine članica je radne skupine za Nacionalne ispite iz matematike NCVVO-a u Zagrebu. Dugi niz godina surađuje s Centrom inkluzivne potpore IDEM Samobor u radu s darovitim učenicima za matematiku.
Glavna je urednica časopisa za nastavu matematike „Matematika i škola“. Članica je društva Gesellschaft Didaktik der Mathematik i Hrvatskog matematičkog društva.

Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=321256

KONZULTACIJE U ZIMSKOM SEMESTRU 2019./2020.

  • srijeda, 12 – 13 h
  • četvrtak, 16 – 17 h

 

 

 

Obavijesti nastavnika