Kristina Cergol

Doc. dr. sc. Kristina Cergol sa šesnaest je godina dobila stipendiju za dvogodišnje školovanje u Kanadi, gdje je položila međunarodnu maturu na engleskom jeziku. Pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. je godine diplomirala engleski jezik i književnost i španjolski jezik i književnost, znanstveni i nastavnički smjer. Potom je primila OSI/FCO Chevening stipendiju za magisterij iz Engleskog jezika i primijenjene lingvistike pri Sveučilištu u Cambridgeu, Engleska, gdje je magistrirala 2005. godine. Godine 2007. zaposlena je na Učiteljskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. godine obranila je doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je tridesetak radova izrađenih samostalno ili u suautorstvu, a sudjelovala je s izlaganjima na četrdesetak skupova te je organizirala nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Suurednica je jednog stranog (izdanje Peter Lang) i dvaju domaćih zbornika radova. Voditeljica je Zagrebačkoga aktiva Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) te je tajnica Odjela za rano učenje jezika (RUJ) Hrvatskoga filološkoga društva (HFD). Od 2014.–2015. godine bila je tajnica HDPL-a. Surađivala je na tri domaća i dva strana međunarodnom projekta. Predaje na Doktorskom studiju iz lingvistike na Panonskom sveučilištu u Veszpremu, Mađarska. 2015. godine primila je Dekanovu nagradu Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu. Područja njezina znanstvenoga interesa su metodologija i etika istraživanja u primijenjenoj lingvistici, eksperimentalna psiholingvistika ̶ dvojezično procesiranje, rano učenje engleskoga jezika te fonetika i fonologija engleskoga jezika. Predaje kolegije iz navedenih područja.

Termini ispitnih rokova i konzultacija 2017.-2018. Kristina Cergol Kovačević

Obavijesti nastavnika