Branka Bubalo-Paliska

Branka Bubalo Paliska završila je Muzičku akademiju u Zagrebu, teoretsko pedagoški odjel. Nakon završenog studija predavala je solfeggio i pjevački zbor u OGŠ “Milka Trnina” u Ivanić-Gradu. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu zaposlena je od 1989. godine kao viši predavač za glazbenu skupinu predmeta: Klavir, Impostacija glasa i Metodiku glazbene kulture, vježbe. Uspješna suradnja sa studentima stvorila je kod njih zanimanje za odabirom tema diplomskih radova iz nastavnih područja u kojima predaje.
Kontinuirano (37.godina) vodi Vokalni ansambl “Milka Trnina”, s kojim je razvila umjetničku djelatnost, kvalificiranu najvišim ocjenama na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni (8 zlatnih i 7 srebrnih plaketa). Plaketu, kao priznanje za uspješan rad s Ansamblom dodijelila joj je i struka, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika u prigodi 25. obljetnice umjetničkoga rada. Posebno priznanje dodijelila joj je i Zagrebačka županija 2005. g.za osobit doprinos u kulturi i glazbenoj umjetnosti Zagrebačke županije.
U suradnji s POU iz Ivanić-Grada i Koncertnom direkcijom Zagreb, utemeljila je 2003.g. u Ivanić-Gradu međunarodni festival pjevačkih zborova. Glazbene svečanosti Milka Trnina. S VA “M. Trnina” sudjelovala je u programima svih održanih festivala.
Osnivač je i dirigent Društvenoga pjevačkog zbora HGZ-a od 2008. godine. S istim zborom nastupila je u lipnju 2012. na Natjecanju pj. zborova Hrvatske i osvojila zlatnu plaketu za ukupan dojam na nastupu.

Termini ispitnih rokova i konzultacija 2017.-2018. Branka Bubalo Paliska

Obavijesti nastavnika