Marija Juričić-Devčić

Marija Juričić Devčić diplomirala je 1994. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Time je stekla zvanje diplomiranog inženjera matematike, smjer ‘matematička statistika i informatika’. Magistarski rad s naslovom ‘Numeričko računanje matričnih dekompozicija i primjene’ uspješno je obranila 1999. godine, također na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, te stekla akademski stupanj magistra iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika.
Od 1995. do 2004. godine radila je na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a od 2004. do danas radi na Učiteljskom fakultetu.
Sudjelovala je u radu više znanstvenih projekata.
Član je Hrvatskog matematičkog društva i Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike.

Termini ispitnih rokova 2017.-2018. Marija Juričić Devčić

Obavijesti nastavnika