Odsjek u Petrinji


Opće obavijesti

Studentski centar u Sisaku – Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata u akademskoj godini 2019/2020

Objavljeno 11 ruj. 2019
Studentski centar u Sisku je raspisao Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata u akademskoj godini 2019/2020 za studente koji studiraju na javnim visokim učilištima Sisačko – moslavačke županije… Dokument je dostupan preko sljedeće poveznice: SMJEŠTAJ-NATJE

OBAVIJEST O UPISU U VIŠE GODINE STUDIJA

Objavljeno 19 srp. 2019
  Upis u više godine studija za akademsku godinu 2019./2020.  za redovite i izvanredne studente obavljat će se  od 2. do 30. rujna 2018. Od akademske godine 2019./2020. indeks se više neće koristiti kao službena isprava. Studenti se u više godine upisuju putem STUDOMATA (isključi

Odluka o pokretanju postupka za dodjelu Dekanove nagrade zaposlenicima i studentima Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 2019./zaposlenici, i za akademsku godinu 2018./2019./studenti

Objavljeno 19 srp. 2019
Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17 – Uredba), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišć