Katedra za obrazovanje učitelja njemačkog jezika – interkulturalna germanistika

Sušić, Lena

predavačica

Šmidt Pelajić, Iris

viša predavačica

Rončević, Ivana

doc. dr. sc.

Velički, Damir

prodekan za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju / izv. prof. dr. sc.

Petravić, Ana

prof. dr. sc.

Filipan-Žignić, Blaženka

prodekanica za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta fakulteta / prof. dr. sc.