Središnjica u Zagrebu

Zahtjevi

Naputci za izradu radova

Naputak za izradu završnog rada na stručnom studiju Predškolskog odgoja

Naputak za izradu diplomskog rada na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju

Naputak za izradu diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Naputak za izradu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Naputak – naslovna stranica za CD medij (završni ili diplomski rad)

Etički kodeks istraživanja s djecom


Opće obavijesti

Konzultacije kod prof. dr. sc. Ivana Prskala

Objavljeno 13 lip. 2019
Konzultacije kod prof. dr. sc. Ivana Prskala su u vrijeme kad nema nastave,  ponedjeljkom u Zagrebu u 8 sati uz najavu, a u Petrinji srijedom u 8 sati. Od 15. 7. Do 1.9. nema konzultacija zbog korištenja godišnjih odmora.

Nastava iz kolegija Montessori pedagogija

Objavljeno 11 lip. 2019
Nastava iz kolegija Montessori pedagogija kod doc. dr. sc. Višnje Rajić za studente izvanrednog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja organizrat će se u petak: 14. 06. od 17 – 21 i subotu od 9:00 – 18:00 u  sobi 322. 

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada – Tanja Maltar Okun

Objavljeno 11 lip. 2019
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07), članka 43. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, broj: 01-723/1-2005. od 25. veljače 2005, članka 37. Statuta Učiteljskog fakulteta (pročišćeni tekst) i člank

Obavijest o nastupnom predavanju – Dr. sc. TAMARA JURKIĆ SVIBEN

Objavljeno 07 lip. 2019
Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni

Obavijest o nastupnom predavanju – Dr. sc. MATEJA KUNJEŠIĆ SUŠILOVIĆ

Objavljeno 07 lip. 2019
Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni

Obavijest o nastupnom predavanju – Dr. sc. MAJA DRVODELIĆ

Objavljeno 07 lip. 2019
Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni

Obavijest o nastupnom predavanju – Dr. sc. BLAŽENKA BAČLIJA SUŠIĆ

Objavljeno 07 lip. 2019
Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17. – Uredba), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada – Zdenka Brebrić

Objavljeno 07 lip. 2019
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07), članka 43. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, broj: 01-723/1-2005. od 25. veljače 2005, članka 37. Statuta Učiteljskog fakulteta (pročišćeni tekst) i člank

Odgoda konzultacija

Objavljeno 07 lip. 2019
ODGODA KONZULTACIJA U ponedjeljak, 10. svibnja 2019. prof. dr. sc. Vesna Bilić neće održati konzultacije zbog organiziranja humanitarne akcije i posjete sa studentima djeci bez roditeljske skrbi. Konzultacije će se održati u utorak, 11. 05. 2019. u vremenu od 12:30 – 13:30 sati. prof.

Upisi na modul cjeloživotnog obrazovanja Pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike (PPO)

Objavljeno 06 lip. 2019
Upisi kandidata ( koji su pozvani na upis) na modul će biti 10., 11. i 12. 06.2019. godine u radno vrijeme studentske službe Od 08:30 do 10:00 i od 12:00 do 13:30 sati.   Cijena Programa je 7.200,00kn i može se uplatiti u dvije jednake rate (prva rata pri upisu, a druga do kraja