Adlešić, Tin

Adlešić, Tin

asistent

Nakon završene Gimnazije u Karlovcu upisuje PMF-Matematički odsjek na kojem diplomira 2018. godine s temom iz područja teorije skupova. Dvije godine radi kao programer u IT sektoru. Doktorat upisuje 2019. godine, a od 2020. radi kao asistent na Učiteljskom fakultetu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Matematika 1 i Uvod u metode znanstvenog istraživanja sa statistikom. Suradnik je na projektu Formalno rasuđivanje i semantike i član je Seminara za matematičku logiku i osnove matematike na kojem je održao nekoliko predavanja. Rezultate svog istraživanja prezentirao je na konferenciji Logic and applications.