Adlešić, Tin

Adlešić, Tin

asistent

Nakon završene Gimnazije u Karlovcu upisuje PMF-Matematički odsjek na kojem diplomira 2018. godine s temom iz područja teorije skupova. Dvije godine radi kao programer u IT sektoru. Doktorat upisuje 2019. godine, a od 2020. radi kao asistent na Učiteljskom fakultetu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Matematika 1 i Uvod u metode znanstvenog istraživanja sa statistikom. Suradnik je na projektu Formalno rasuđivanje i semantike i član je Seminara za matematičku logiku i osnove matematike na kojem je održao nekoliko predavanja. Rezultate svog istraživanja prezentirao je na konferenciji Logic and applications.

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content