Andraka, Marija

U Rijeci je završila Prvu riječku gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine diplomirala je engleski jezik i književnost te njemački jezik. Upisuje se na doktorski studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje na Učiteljskome fakultetu u Zagrebu 2007., a 2014. ga završava obranom doktorskog rada Kultura i međukulturnost u hrvatskim osnovnoškolskim udžbenicima engleskog jezika. Od 1982. do 1993. predavala je engleski i njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1993. do danas zaposlena je na Učiteljskom fakultetu, prvo kao predavačica, potom viša predavačica i trenutno kao docentica. Izvodila je nastavu na više kolegija u nastavi pojačanog predmeta Engleski jezik na stručnom studiju, a od 2005. predaje kolegije iz metodike nastave engleskog jezika i kulture i međukulturnosti (Uvod u metodiku engleskog jezika, Uvod u kulturu i civilizaciju, Metodika engleskog jezika: rano učenje, Metodika engleskog jezika: kultura u ranom učenju, Govor i razgovor na engleskom jeziku i druge). U središtu njezina znanstvenog interesa je poučavanje engleskog kao stranog jezika u ranoj dobi, s posebnim težištem na razvoju kulturne svjesnosti i međukulturne kompetencije, kompetencije učitelja stranog jezika, prevođenje kulture i kulturnih značenja u književnim prijevodima, istraživanje udžbenika stranog jezika. Sudjelovala je u više domaćih i inozemnih istraživačkih projekata iz primijenjene lingvistike i metodike. Od 2015. do 2018. sudjelovala je kao istraživačica u projektu Hrvatske zaklade za znanost BIBRICH – Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije. Od 2016. obnaša dužnost predstojnice Katedre za obrazovanje učitelja engleskog jezika. Od 2000. do danas uključena je u razne oblike unapređivanja nastave engleskog jezika: rad s pripravnicima, stručna usavršavanja, stručne ispite, izradu HNOS-a i Europskog jezičnog portfolija, Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Izlagala je na više znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, te kao gost predavač održala više pozvanih plenarnih predavanja. Objavila je više znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima, nekoliko poglavlja u knjigama i jednu uredničku knjigu. Radove objavljuje na engleskom i hrvatskom jeziku.

Konzultacije:

Ponedjeljak 12:00-13:00,

Utorak 10:00-11:00