Atanasov Piljek, Diana

Pohađala je V. gimnaziju, nižu i srednju muzičku školu Pavao Markovac, tečajeve baleta i ritmike. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Polaznica je doktorskog studija Rani odgoj i primarno obrazovanje. Bila je djelatnica OŠ dr. Ivana Merza, OŠ D. Domjanića, OŠ M. Gupca (hrv. škola na engleskom jeziku) i Centra za kulturu i umjetnost (Križanićeva). Na Učiteljskom fakultetu je od 1996. godine. Nositeljica je kolegija Glazbena kultura i Metodika glazbene kulture; mentorica stotinjak diplomskih radova. Ispitivačica je Metodike glazbene kulture na državnim stručnim ispitima magistara primarnog obrazovanja. Autorica je triju udžbenika i metodičkih priručnika za učitelje koji su zastupljeni u nastavi petnaestak godina, znanstvenih i stručnih članaka, skripti, recenzentica raznovrsnih izdanja iz područja metodike glazbene kulture, predavačica na više stotina stručnih skupova za učitelje, organizirala je i sudjelovala na više međunarodnih glazbenih simpozija. Održala je međunarodne radionice: Lifelong learning programme Art@ muse – Music creativity ( Zagreb), Uloga glazbe u razvoju psihosocijalnih vještina – Pedagoški fakultet Sv. Kliment Ohridski (Makedonija) i Selected communicative aspects of music education – Artesis plantijn hogeschool Antwerpwn, DPT Education and Training – teaching staff mobility (Belgija). Bila je dugogodišnja članica, solistica i voditeljica ŽVA OKUD-a Trešnjevka, vodila veliki i mali pjevački zbor, mlađi tamburaški orkestar, orkestar melodika i mješoviti orkestar u osnovnim školama, kao i mješoviti pjevački zbor Centra za kulturu i umjetnost – Križanićeva. Umjetnička je voditeljica ŽVA Mjuze i osnivačica i voditeljica akademskog mješovitog pjevačkog zbora UFOVCI Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Pjevanjem, dirigiranjem ili uređivanjem sudjelovala je u desetak objavljenih CD-a, aranžirala desetke skladbi za potrebe pjevačkih ansambala. Bila je animatorica kulture u dječjim odmaralištima i radila s djecom-prognanicima i djecom ranjenih i poginulih branitelja Domovinskog rata. Suorganizatorica i izvoditeljica je brojnih humanitarnih koncerata, te dobitnica Dekanove nagrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.