Bilić, Vesna

U Zagrebu je završila gimnaziju 1974. godine, a 1979. na Filozofskom fakultetu hrvatski jezik i književnost i pedagogiju. Magistrirala je radom na temu „Uzroci, posljedice i mogućnosti prevladavanja školskog neuspjeha“ i doktorirala temom „Tjelesno i emocionalno zlostavljana djeca i njihov školski uspjeh“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Bila je zaposlena u Knjižnicama Grada Zagreba kao informator za dječju književnost, zatim u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu kao profesor hrvatskog jezika i pedagog-savjetnik te je bila ravnateljica gimnazije. Od 2000. do 2004. bila je pomoćnica ministra prosvjete u Upravi za školstvo. Bila je članica Vijeća društveno-humanističkog područja na Sveučilištu u Zagrebu, članica stručnih povjerenstava u Vladi RH: Povjerenstva za ljudska prava, Povjerenstva za suzbijanje zloporabe opojnih droga, Radne skupine za osnivanje Dječjeg foruma u RH te Stručnog tima za izradu nacionalne strategije za Rome i Stručnog savjeta UNICEF-a u projektu Za sigurno i poticajno okruženje u školama. Danas je Članica međunarodnoga ekspertnog tima za prevenciju vršnjačkog nasilja. Bila je predsjednica povjerenstva MZO za upravljanje sustavom sigurnosti u školama, a obnašala je različite funkcije u strukovnim udrugama. Na matičnom fakultetu bila je pročelnica Odsjeka za obrazovne studije, voditeljica Programa pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika, voditeljica izrade programa sveučilišnoga poslijediplomskoga specijalističkog studija Cjeloživotno učenje, a do danas je voditeljica poslijediplomskoga doktorskog studija Rani odgoj i obvezno obrazovanje. Izvodi nastavu iz kolegija Pedagogija za studente Likovne akademije i PMF-a. Osmislila je i izvodi nove kolegije Nasilje nad djecom i Nasilje u školskom kontekstu. Kolegije Teorije odgoja i škole te Škola i razvoj predavala je na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Pozvani je profesor na sveučilištima u inozemstvu na kojima je držala predavanja o zlostavljanju djece u obitelji i nasilju među vršnjacima Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su: pedagogija, nasilje nad djecom, nasilje među vršnjacima, odnosi i odgoj u školi. Ukupno 17 radova objavila je na engleskom jeziku u inozemnim časopisima i zbornicima međunarodnih znanstvenih konferencija. Sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih konferencija u inozemstvu, na kojima je imala i plenarna i pozvana predavanja. Bila je pozvani profesor na fakultetima u inozemstvu, a u sklopu programa ERASMUS+ boravila je na stručnom usavršavanju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Na 5th International Conference on Advenced and Systematic Research 2011. dobila je nagradu za najbolji rad, a iste godine i Dekanovu nagradu.