Bouillet, Dejana

Dejana Bouillet (socijalna pedagoginja) diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti. Od 1. listopada 2008. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Samostalno je osmislila i razvila kolegije kojima je nositelj i izvoditelj, afirmirajući inkluzivan model odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u inicijalnom obrazovanju odgojitelja, učitelja i nastavnika. Prethodno radno iskustvo stekla je obavljajući poslove znanstvenog novaka na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1991. – 1998.), pomoćnice ravnateljice Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (2001. – 2004.) i znanstvene suradnice na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (2004. – 2008). Znanstveni interesi usmjereni su prema istraživanju raznorodnih aspekata inkluzivne i socijalne pedagogije, kako u pogledu potreba djece i mladih kojima su inkluzivna i socijalna pedagogija usmjerene tako i u pogledu potreba razvoja socijalno-pedagoške, učiteljske i odgojiteljske profesije. Do sada je sudjelovala u 27 znanstvenih projekata, među kojima je jedan međunarodni (Policies Supporting Young People in their Transition to Adulthood. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe – HORIZON2020). Uz to, angažirana je u brojnim međunarodnim stručnim projektima (npr. Resilience Curriculum for Early and Primary Schools in Europe; Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe, Systems of early education/care and professionalisation in Europe). Čest je pozvani predavač u stručnim skupovima namijenjenima obrazovanju široke skupine stručnjaka u području odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Samostalno ili u suautorstvu do sada je objavila više od 90 znanstvenih i stručnih radova, tri sveučilišna udžbenika, 11 stručnih knjiga i priručnika te četiri znanstvene monografije. Članica je Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, Europske mreže za socijalnu i emocionalnu kompetenciju, Foruma za slobodu odgoja i Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja. Voditeljica je Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno sudjeluje u uređivanju šest znanstvenih časopisa, a kao članica programskog i/ili organizacijskog odbora pridonijela je pripremi i održavanju većeg broja znanstvenih i stručnih konferencija (npr. 4th ENSEC Conference, TEPE 2014 Conference). Dejana Bouillet dobitnica je posebne dekanove nagrade za izniman znanstveni doprinos na temelju ukupne znanstvene djelatnosti te podataka o objavljenim znanstvenim radovima i njihovoj citiranosti za 2016. godinu, a godine 2008. dobila je priznanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Tuzli za doprinos u nastavnom i stručnom razvoju Fakulteta te pomoći u dosezanju i promoviranju novih perspektiva u edukaciji i rehabilitaciji.

Konzultacije:

ponedjeljkom i četvrtkom od 11 do 12 i od 17 do 18 sati (uz najavu na e-mail: )

Skip to content