Ćaleta, Marko

Nakon završene I. zagrebačke gimnazije na Biološkom odsjeku PMF-a upisuje se na smjer biologija – ekologija. Na istome smjeru brani i doktorsku disertaciju: Ekološke značajke ihtiofaune nizinskog dijela rijeke Save. Godine 2000. zapošljava se u Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka kao mlađi asistent, pa asistent, viši asistent (poslijedoktorand) i stručni savjetnik, a 2012. odlazi na Učiteljski fakultet na mjesto docenta. Predaje kolegij Prirodoslovlje (3 i 4). Znanstveni imteresi su mu u području biologije, ekologije, ihtiologije i taksonomije.

Skip to content