Drvodelić, Maja

Nakon završene IX. gimnazije upisuje se na studij razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik na Učiteljskoj akademiji. Za vrijeme studija bila je stipendistica Grada Zagreba i dobitnica Dekanove nagrade za izvrsnost. Na Učiteljskom fakultetu završava doktorski studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje disertacijom: Stilovi vodstva ravnatelja, školsko ozračje i samovrednovanje osnovnih škola. Najprije je radila kao učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi (OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu i OŠ „Brezovica“, Područna škola „Hrvatski Leskovac“), zatim je (2006. – 2009.) bila stručna suradnica na Odjelu za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a od 2009. je zaposlena na Učiteljskom fakultetu kao asistentica, poslijedoktorandica i odnedavno docentica. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Opća pedagogija, Školska pedagogija i Vanjsko vrednovanje škola, Samovrednovanje i razvoj predškolske ustanove te Profesija odgajatelja i refleksivna praksa. Njezin znanstveni interes usmjeren je na područja vanjskog vrednovanja i samovrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova; školsko vodstvo te kvalitetu obrazovanja. U tim je područjima objavila više znanstvenih i stručnih radova, napisala je poglavlja u dvjema knjigama i održala izlaganja i pozvana predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima. Bila je suradnica na projektu Izrada nacionalnog standarda profesionalnih kompetencija učitelja i na projektu Razvoj profesionalnog identiteta tijekom inicijalnog obrazovanja učitelja. Članica je Predsjedništva Almae Matris Alumni Croaticae Facultas Magistri Zagrabiensis (AMAC-UFZG).

Konzultacije:

Utorak 10:00 – 11.00,

Srijeda 09:30 – 10:30

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content