Fiolić, Dubravko

Fiolić, Dubravko

viši predavač

Nakon srednjoškolskog obrazovanja u Centru za kulturu i umjetnost (Muzička škola Blagoje Bersa), diplomirao na Muzičkoj akademiji, odsjek Glazbena kultura. Od 1988. do 1991. radio je u nekoliko osnovnih škola (7. maj, Vrbovec, i u zagrebačkim školama Marije Jurić Zagorke, Dobriše Cesarića i Mate Lovraka). Honorarno je radio kao tonski asistent u KD Vatroslava Lisinskog, kao korepetitor u Školi za balet i ritmiku, a od 1996. radi s dječjim pjevačkim zborom Klinci s Ribnjaka. Na Učiteljskom fakultetu je od 1996. god. Drži Vježbe iz metodike glazbene kulture i Glazbeni praktikum. Glazbena kultura i umjetnost i glazbena produkcija glavna su mu područja profesionalnih interesa i aktivnosti. Napisao je radove o interdisciplinarnim elementima u edukaciji sviranja sintesajzera studenata učiteljskih studija i o utjecaju slušanja glazbeno-umjetničkih djela na formiranje dječjeg glazbenog ukusa putem nastave glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole. U sklopu ciklusa Djeca Hrvatske djeci Europe, sa zborom Klinci s Ribnjaka sudjelovao je na međunarodnim koncertima širom Europe: 2011. Ljubljana; 2012. Rim; 2012. Beč; 2013. Budimpešta; 2014. Prag; 2015. Priština; 2016. Sarajevo; 2016. Bratislava; 2017. Skopje; 2017. Bruxelles; 2018. Beograd. Šest puta su nominirani, a 12 su puta osvojili Diskografsku nagradu Porin.

KONZULTACIJE:

Ponedjeljak 9:00-10:00;

Utorak 9:00-10:00