Gruić, Iva

Nakon gimnazije u Zagrebu završava i studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti. Doktorsku disertaciju: Entering the Story Labyrinth (An Investigation of the Effects of Placing the Participants in Different Actantial Positions within the Dramatic World Created by a Theatre in Education Programme) brani na University of Central England u Birminghamu, UK. Do 1993. godine radi kao slobodna umjetnica, a onda se zapošljava na Učiteljskom fakultetu. Predaje kolegije: Lutkarstvo i scenska kultura, Scenska kultura, Lutkarstvo i Dramski odgoj. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj dramski odgoj i kazalište za djecu. Od važnijih radova izdvaja knjigu: Prolaz u zamišljeni svijet – Procesna drama ili drama u nastajanju – Priručnik za odgajatelje, učitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima, te članke: Suvremeni izazovi u kazalištu za djecu i mlade: svjetski kontekst i situacija u Hrvatskoj (2016) i Kazališna/dramska umjetnost u odgojno obrazovnom procesu – prijedlog klasifikacije i pojmovnika (2018., u suautorstvu s J. Vignjević i M. Rimac Jurinović). Pokretačica je i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Dramske pedagogije. Dobitnica je nagrade za dramatizaciju Matovilke u izvedbi Zagrebačkog kazališta lutaka na Međunarodnom lutkarskom festivalu u Zagrebu (PIF, 1993.); Nagrade Grozdanin kikot za značajna postignuća u dramskoj i kazališnoj pedagogiji (2008., dodjeljuje ju Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine), te nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj za trajan doprinos afirmiranju i razvoju dramskopedagoške struke u Hrvatskoj (2018).