Hraski, Marijana

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Čazmi, a u Zagrebu diplomski studij na Fakultetu za fizičku kulturu (2003) te poslijediplomski studij na Kineziološkom fakultetu (2013). Od 2002. do 2004. stekla je i diplome trenera odbojke, učitelja tenisa, učitelja skijanja i SSI ronioca otvorenih voda. Najprije je radila kao trenerica mlađih dobnih kategorija u Odbojkaškom klubu „Zagreb“ (2002. – 2006.), onda je bila trenerica u DV „Srednjaci“ (udruga „Sportski programi“), a od 2009. je na Učiteljskom fakultetu znanstvena novakinja, pa viša asistentica i od 2018. docentica. Predaje Kineziološku metodiku i Kineziološku kulturu na preddiplomskom studiju za Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te Kineziološku kulturu na integriranim učiteljskim studijima. Područja profesionalnih interesa su joj: antropološki status, tjelesna aktivnost i motorička znanja djece predškolske dobi, učenika primarnog obrazovanja te studentske populacije. Samostalno ili u suautorstvu objavila je 50 znanstvenih radova, aktivno sudjelovala na 19 međunarodnih znanstvenih konferencija. Dobitnica je tri nagrade za najbolje radove: Individualizing instruction in Kinesiology Education (ECNSI 4nd, Zagreb, 2010.); Kinesiological Prevention in Education (ECNSI 5th, Zagreb, 2012.); Kinesiology education in the Modern European Environment (EMEE, Opatija, 2012.). Bila je voditeljica radionice „Odgajatelji i učitelji“ na 25. ljetnoj školi kineziologa RH u Poreču 2016. godine, a 2018. je održala pozvano predavanje na Stručno-znanstvenom skupu metodičara, teoretičara i praktičara, mentora u vježbaonicama studentima Učiteljskog fakulteta na temu Suvremena metodička teorija i praksa. Od 2011. do 2019. bila je tajnica izvršnog uredništva sekcije Metodike i supstratne znanosti međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Journal of Education.

Konzultacije:

Ponedjeljak 12:00-13:00,

Četvrtak 10:00-11:00