Karabin, Petra

U Zagrebu završava osnovnu školu i Jezičnu gimnaziju Lucijana Vranjanina te 2013. godine upisuje Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, integrirani učiteljski studij s engleskim jezikom. Za vrijeme studiranja volontira u organizaciji više znanstvenih skupova, simpozija i predavanja za što 2017. godine dobiva Posebnu dekanovu nagradu za popularizaciju znanosti i volonterske aktivnosti. Od rujna 2017. do veljače 2018. koristi ERASMUS+ stipendiju za školovanje na Pädagogische Hochschule Steiermark u Grazu. Već za vrijeme studija počinje sudjelovati na međunarodnim skupovima (18th Summer School of Psycholinguistics, 3. simpozij SCIMETH, 32. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Jezik i um) i objavljuje dva znanstvena rada u suradnji s doc. dr. sc. Kristinom Cergol na temu višejezičnosti govornika pripadnika nacionalnih manjina. Diplomirala je u srpnju 2018. godine, a od listopada počinje surađivati u Uredu za međunarodnu suradnju gdje pomaže dolaznim i odlaznim studentima u procesu prijave, odlaska i prilagodbe na Sveučilištu. U ožujku 2019. započinje držati seminare na kolegiju Istraživanje učenja i poučavanja engleskoga jezika, a u travnju se pridružuje projektu ‘Transformacija robota kao edukacijsko sredstvo’ pod pokroviteljstvom Hrvatske zaklade za znanost te počinje raditi kao novakinja – asistentica. Tajnica je Međunarodne znanstvene i umjetničke konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO. U listopadu 2019. upisuje poslijediplomski znanstveni sveučilišni doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti.

Konzultacije:

Ponedjeljak 15:00 – 15:45;

Srijeda 8:45 – 9:30