Kraljić, Josipa

U Banjoj Luci je završila Osnovnu (harmonika) i Srednju glazbenu školu (teorijski smjer). Diplomirala je 1998. godine na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković, Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekla naziv diplomirana crkvena glazbenica – profesorica crkvene glazbe. Zaposlena je na Učiteljskome fakultetu od 1999., a od 2007. u zvanju je više predavačice. Na istom fakultetu predaje kolegije: Glazbena kultura i Metodika glazbene kulture na Odsjeku za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U nastavu je uvela novi izborni kolegij Razvijanje sluha i ritma. Od 1998. do 2010. vodila je glazbenu igraonicu u Dječjem vrtiću Sv. Franjo u Zagrebu. Bila je orguljašica i voditeljica crkvenih zborova u Zagrebu, Donjoj Zelini i u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Ljubljani. Trenutno je suvoditeljica dječjega zbora i orguljašica u Župi Svete Obitelji u Zagrebu. Od 2002. do 2008. godine pjevala je u profesionalnom ansamblu Responsorium, koji se specijalizirao za izvođenje vokalnih i instrumentalnih formi iz razdoblja renesanse i ranoga baroka, s posebnim naglaskom na njegovanje hrvatske glazbene baštine. Napisala je recenziju za sveučilišni udžbenik Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima autorice Hede Gospodnetić. Aktivno je sudjelovala na međunarodnim konferencijama u domovini i inozemstvu. Redovito održava predavanja i radionice iz Metodike glazbene kulture za odgajatelje u dječjim vrtićima. Također redovito nastupa na priredbama Učiteljskoga fakulteta te priprema izvedbe glazbenoga programa sa studentima. Usavršava se na Carl Orff seminarima kod renomiranih glazbenih pedagoga i članica je hrvatske udruge „Carl Orff“.

Konzultacije:

Utorak 13.15-14:15

Četvrtak 13.00-14.00