Legac, Vladimir

Nakon školovanja u Srednjoškolskome centru u Čakovcu nastavlja studij germanistike i anglistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na Universität Münster, a potom poslijediplomski studij glotodidaktike. Tema magistarskog rada: Strah od jezika i vještina slušanja kod monolingvalnih i bilingvalnih učenika engleskoga kao stranog jezika, a disertacije: Strah od jezika i jezična proizvodnja u jednojezičnih i dvojezičnih učenika engleskoga kao stranog jezika Od 1988. do 1994. radi kao profesor engleskog i njemačkog jezika u TIOŠ Čakovec, a od 1994. je u visokoškolskoj nastavi na Odsjeku u Čakovcu: najprije kao lektor, pa predavač, v. pred. i docent. Predaje Engleski jezik učiteljske struke, Odabrana područja kulture SAD-a, Odabrana područja kulture UK, Bilingvizam u obrazovanju i društvu, Integrirane jezične vještine na engleskom jeziku. Samostalno i u suautorstvu objavio je više od 80 radova na tri jezika (engleskom, hrvatskom i njemačkom), suautor je jedne knjige i suautor jedne uredničke knjige, održao je više od 40 izlaganja u inozemstvu i više od 20 u Hrvatskoj. U inozemstvu je održao dva plenarna predavanja i 60 sati nastave, sudjelovao u Tempusovu projektu: Foreign Languages at Primary Level. Dobitnik je Dekanove nagrade za 2018.

Konzultacije:

Utorak 7.30 – 8.30 (Odsjek u Čakovcu);

Petak 16.30 – 17.30 (Središnjica u Zagrebu)