Miljević-Riđički, Renata

Miljević-Riđički, Renata

prof. dr. sc.

Osnovnu školu završila je u Popovači. U Zagrebu je nastavila školovanje u XVI. gimnaziji (jezičnoj). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1980. godine psihologiju kao prvi (A) predmet i jugoslavenske jezike i književnost kao drugi (B) predmet. Magistrirala je 1986. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Kognitivni razvoj djece i cjelovitost obitelji: provjera posredujućeg utjecaja životne prilagođenosti majki obranila je 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 1990. godine zaposlena je kao predavačica razvojne psihologije na Odsjeku pedagogijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (danas Učiteljski fakultet u Zagrebu). Od 1995. do 2005. predavala je razvojnu psihologiju na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu u svojstvu više predavačice, od 2005. u svojstvu docentice, od 2009. u svojstvu izvanredne profesorice te od 2015. u svojstvu redovite profesorice. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima, primjerice od 2006. do 2014. vodila je znanstveno-istraživački projekt Metode i modeli u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi u dječjem vrtiću, a od 2012. do 2015. bila je voditeljica projekta za Hrvatsku u međunarodnom projektu: LLP Comenius projekt RESCUR – A Resilience Curriculum for Early and Primary Schools in Europe. Objavljuje radove iz dječje i razvojne psihologije, psihologije obrazovanja, dječjih prava i odgoja za razvoj. Samostalna je autorica knjige objavljene 2015. Životna prilagođenost majki i kognitivna uspješnost njihove djece. Jastrebarsko: Naklada Slap. Aktivna je članica Društva za psihološku pomoć, članica Tima za krizne intervencije. Do 2018. (u trajanju od 5 godina) bila je članica Odbora međunarodne mreže ENSEC – European Network for Social and Emotional Competence te jedna od dviju predsjedateljica 4. ENSEC konferencije koja se održala na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu u srpnju 2013. godine.

Konzultacije:

Ponedjeljak: 16,35-17,35

Utorak: 14,30-15,30