Miljković, Dubravka

Nakon završene IV. gimnazije i potom studija psihologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zapošljava se u osnovnoj školi u Mihovljanu, potom u Inženjerijskom školskom centru u Karlovcu, a onda u IX. zagrebačkoj gimnaziji. U međuvremenu je na Filozofskom fakultetu i magistrirala psihologiju i doktorirala pedagogiju. Na Hrvatskim je studijima držala nastavu iz Psihologije obrazovanja, Metodike nastave psihologije i Pozitivne psihologije. Deset je godina bila direktorica poduzeća za edukaciju, savjetovanje i poslovne usluge. Od 2004. je na Učiteljskom fakultetu, na Odsjeku za obrazovne studije, pa nastavu drži i na fakultetima koji educiraju buduće srednjoškolske nastavnike (PMF, KIF), te na ERF-u. Predaje kolegije Pedagogija, Didaktika, Teorija i praksa odgoja i obrazovanja, Komunikacija u odgoju i obrazovanju, Upravljanje razredom i disciplina. Znanstveni interesi su joj vrlo raznoliki no posljednjih 20-ak godina dominantno u području odgoja i obrazovanja kroz prizmu pozitivne psihologije. Bila je članicom prvoga saziva Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, Članica je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije, 11 godina bila je glavna i odgovorna urednica pedagoškog časopisa Napredak. Na Fakultetu je bila pročelnica Odsjeka za obrazovne studije i voditeljica Pedagoško-psihološkog usavršavanja. Objavila je više od 50 knjiga (od kojih su neke i uredničke, tri su sveučilišna, jedan veleučilišni udžbenik, 2 skripte), 80-ak znanstvenih i stručnih radova, te tristotinjak stručno-popularnih članaka za razne novine i časopise. Aktivno je sudjelovala na više od 40 znanstvenih i više od toliko stručnih skupova, održala veliki broj pozvanih plenarnih predavanja u zemlji i inozemstvu (u susjednim zemljama, te u Japanu, Turskoj i Mađarskoj). Dobitnica je Godišnje državne nagrade za znanost – za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti, nagrade Hrvatskog psihološkog društva Ramiro Bujas za dostignuća u popularizaciji psihologijske znanosti i nagrade Zoran Bujas za psihologijsku knjigu godine, te dviju Dekanovih nagrada.

Konzultacije:

Utorak 13.30 – 14.30 i po dogovoru (e-mail: dubravka.miljkovic@ufzg.hr)