Pahić, Tea

Pahić, Tea

doc. dr. sc.

321223 Tea Pahić (rođ. Gajić) u Varaždinu je završila prirodoslovno-matematičku gimnaziju i preddiplomski studij informatike na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje informatičar. Od 1993. do 2001. godine radi kao poslovna tajnica u poduzeću STEMARK d. o. o. Varaždin, da bi 2001. godine upisala studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te 2006. godine stekla naziv diplomiranog psihologa. Iste se godine zaposlila na radnom mjestu školskog psihologa u I. osnovnoj školi u Varaždinu. Od 2009. do 2018. godine radi na radnom mjestu asistenta na Odsjeku za psihologiju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom Prediktori uključenosti očeva u skrb o djeci i povezanost njihove uključenosti s djetetovim ponašanjem i psihomotoričkim sposobnostima obranila je 2015. godine te stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti. Nastavno i znanstveno usmjerena je na područje razvojne psihologije te psihologije odgoja i obrazovanja. Trenutno radi na Odsjeku u Čakovcu gdje drži nastavu iz kolegija razvojne psihologije na odgojiteljskom i učiteljskom studiju. U sklopu znanstveno-istraživačke djelatnosti sudjelovala je u 5 domaćih projekata i 2 međunarodna. Izlagala je na domaćim i međunarodnim konferencijama, a do sada je objavila ukupno dvadesetak znanstvenih radova te je suautorica jednog poglavlja u knjizi.

Konzultacije:

Četvrtak 10:00 – 11.00,

Petak 10:00 – 11:00