Pavličević Franić, Dunja

Nakon završene gimnazije Ljudevita Gaja u Zagrebu na Filozofskom je fakultetu 1980. diplomirala hrvatski jezik, književnost i fonetiku; magistrirala 1985., a doktorirala 1991. (humanističke znanosti, filologija, kroatistika). Najprije je radila kao lektorica u Croaticumu Filozofskoga fakulteta, pa u NIP Informatoru, a od 1986. je na Sveučilištu: od asistentice do redovite profesorice u trajnome zvanju. Znanstveni interes joj je u području jezikoslovne kroatistike i primijenjene lingvistike, posebice višejezičnost u ranojezičnome diskursu, te hrvatskoga kao inoga jezika. Objavila je osam znanstvenih knjiga, više od sedamdeset znanstvenih radova te dvadeset radova na engleskome jeziku u inozemnim publikacijama, referiranima u stranim bibliografskim bazama. Autorica je četiriju priručnika za učitelje te komunikacijskih udžbenika hrvatskoga jezika. Sudjelovala je na više od stotinu znanstvenih skupova, održala niz pozvanih predavanja te bila voditeljica ili suradnica dvadesetak znanstvenih projekata (UNICEF , ERAS MUS, TE MPUS, bilateralni projekti MZOS-a). Nositeljica je i izvoditeljica četiriju kolegija: Hrvatski standardni jezik 1 i 2, Komunikacijska gramatika hrvatskoga jezika, Jezično izražavanje. Pročelnica je Odsjeka za učiteljske studije te voditeljica doktorskoga studija Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja. Bila je pročelnica Odsjeka za odgojiteljski studij te predstojnica Katedre za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bila je članica Matičnoga odbora za filologiju, Vijeća za normu hrvatskoga jezika, Povjerenstva za izbor nastavnika u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, Povjerenstva za nostrifikaciju inozemnih diploma, koordinatorica u projektu izrade Hrvatskoga obrazovnog standarda. Članica je niza strukovnih i kulturno-znanstvenih institucija. Dobitnica je Državne nagrade „Ivan Filipović“ za visoko školstvo (2005). Važnije knjige su joj: Jezikopisnice (sveučilišni udžbenik), Komunikacijom do gramatike (znanstvena monografija), Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I i II (znanstvene knjige), Kompjutorske igre u nastavi hrvatskoga jezika (monografija) te Društvo i jezik – višejezičnost i višekulturalnost (urednička knjiga).

Konzultacije:

ponedjeljak: 12:15 – 13:15

četvrtak: 13:00 – 14:00