Petravić, Ana

Doktorirala 2004. s jezikoslovnom germanističkom temom iz područja metodike njemačkog jezika. Nakon dugogodišnjeg nastavnog rada u Školi za strane jezike (Sova, Zagreb) od 1998. predaje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suutemeljuje Studij razredne nastave s pojačanim programom iz njemačkog jezika te sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij (s njemačkim jezikom); vodi kolegije iz metodike njemačkog jezika. Predavala glotodidaktičke kolegije na doktorskom studiju Rani odgoj i obvezno obrazovanje i međunarodnom združenom diplomskom studiju Sveučilišta u Münsteru i Sveučilišta u Zagrebu Management and Counselling in European Education. Predaje na doktorskom studiju Glotododaktika Filozofskog fakulteta u Zagrebu; gostujuća profesorica na Sveučilištu Alpe-Jadran u Klagenfurtu. Znanstveni interes joj je u području stranih jezika: analiza udžbenika, rano i međukulturno učenje, razvoj kurikula, jezična politika, višejezičnost, obrazovanje i stručno usavršavanje učitelja. Suradnica u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata; voditeljica znanstvenih projekata Razvoj interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika (2007. – 2014., MZOS) i (Više) jezični profili osnovnih škola (2018. – 2019., potpora Sveučilišta). Objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova; suautorica Nürnberger Empfehlungen – Neubearbeitung (2010.), publikacije Goethe-Instituta o ranom učenju stranih jezika prevedene na 14 jezika; autorica znanstvenih monografija Udžbenik stranog jezika kao mjesto susreta kultura (2010) i Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika (2016). Članica uredništava nekoliko znanstvenih časopisa. Suosnivačica Instituta za globalizaciju i interkulturalno učenje, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskog filološkog društva te asocijacije Südosteuropäischer Germanistenverband. Voditeljica radnih skupina za izradu kurikulskih dokumenata pri MZOS RH za njemački te za strane i klasične jezike. Konzultantica za njemački jezik u sklopu cjelovite reforme obrazovanja (2016). Surađivala s NCVVOom na izradi nacionalnih ispita za njemački jezik, vodila njihovu znanstvenu analizu. Angažirana na unapređenju učenja i poučavanja njemačkog / stranih jezika (Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog, od 1992., suautorica Zagrebačke rezolucije o višejezičnosti, 2002). Predstojnica Katedre za obrazovanje učitelja njemačkog jezika – interkulturalna germanistika (2009. – 2012., 2016. – 2019.)

Konzultacije:

Utorak 15.30-16.30,

Četvrtak 16.30-17.30