Petričević, Ema

Petričević, Ema

dr. sc. / poslijedoktorandica

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Subotici. Studij psihologije upisala je 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2007. godine obranivši rad „Povezanost vremena latencije i socijalno poželjnog odgovaranja na upitniku ličnosti“ pod mentorstvom profesora Branimira Šverka. Od 2013. godine zaposlena je kao asistentica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za psihologiju i Odsjeku za obrazovne studije. U okviru svoje nastavne djelatnosti drži seminare iz kolegija Psihologija učenja i poučavanja, Edukacijska psihologija, Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja, Društveno neprihvatljivo ponašanje i Dijete u krizi te vježbe iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja. Doktorski studij psihologije upisala je 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a naziv disertacije na kojoj radi je „Odrednice uključenosti u učenje fizike“. Njezin znanstveni interes je vezan uz psihologiju odgoja i obrazovanja te prevenciju zlostavljanja i rizičnog ponašanja. Sudjelovala je na projektima „Odrednice uključenosti u učenje matematike i prirodnih znanosti“ i „Individualne i kontekstualne odrednice za učenje matematike i fizike“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojima su voditeljice bile prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić i doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić. U okviru znanstvene djelatnosti objavila je 3 rada u suautorstvu na engleskom jeziku i sudjelovala na više međunarodnih i domaćih konferencija.

Konzultacije:

Srijeda 10.00-12.00h

Četvrtak 10.00-12.00h

prema dogovoru (e-mail: ema.petricevic@ufzg.hr)