Prskalo, Ivan

Nakon završene I. gimnazije (klasični smjer) u Sarajevu diplomira na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu. Poslijediplomski magistarski studij završava na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu, a disertaciju „Jakost pokreta i komponente tjelesne mase tijekom spolnog sazrijevanja djevojaka u ratnim uvjetima u Sarajevu“ brani na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu. Od 1985. do 1992. radi kao profesor TZK-a u osnovnim i srednjim školama u BiH, potom je nekoliko godina pomoćnik ravnatelja u Zavodu za međunarodnu znanstveno-tehničku i kulturno-obrazovnu suradnju BiH. Od 1994. do 1998. profesor je TKZ-a u Centru za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug – Samobor, a od 1998. zapošljava se na VUŠ-u u Petrinji. Predaje kolegije: Kineziologija, Kineziološka metodika, Kineziološke transformacije, Reedukacija posture u juvenilnoj dobi. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su mu sistematska kineziologija i kineziološka edukacija. Objavio je 150 članaka i sudjelovao na preko 50 međunarodnih i stručnih skupova te održao više pozvanih i plenarnih izlaganja. Dobitnik je Zlatne značke Hrvatskog kineziološkog saveza za 2009. godinu, nagrade za najbolji rad na 4. konferenciji ECNSI-a 2010. godine, te Thulinove nagrade FIEP-a Europe za izniman doprinos razvoju tjelesnog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini (2013). Bio je pročelnik odsjeka, prodekan i dekan u dva mandata na VUŠ-u u Petrinji, dekan Učiteljskog fakulteta u dva mandata, član Senata Sveučilišta, voditelj doktorskog studija, glavni urednik Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje, član NVVO-a, član Ekspertne skupine za provedbu reforme kurikula, posebni savjetnik rektora Sveučilišta za organizaciju, praćenje i koordinaciju nastavničkih studija.

Konzultacije:

ponedjeljak 8 – 9.30 Zagreb,

srijeda 11.15 – 12 Petrinja