Rijavec, Majda

Rijavec, Majda

prof. dr. sc.

Diplomirala psihologiju i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1979. godine. Na istom fakultetu magistrirala 1984. i doktorirala 1989. godine s temom iz socijalne psihologije. Nakon diplomiranja radila kao školski psiholog u srednjoj školi (1979. – 1990.), docent za vojnu psihologiju i psihologiju rada na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu (1990. – 1991.), koordinator za obuku u Glavnom stožeru HV-a u Zagrebu (1991. – 1993.). Od 1993. godine zaposlena na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, od 2009. godine redovita profesorica u trajnom zvanju. Održavala nastavu iz različitih predmeta u području edukacijske, pozitivne i organizacijske psihologije te metodologije znanstvenih istraživanja na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Glavni joj je istraživački interes u području edukacijske i pozitivne psihologije. Objavila je 83 znanstvena rada, kao i brojne stručne i popularne članke. Sudjelovala je u 4 znanstvena i 3 stručna projekta, 2 inozemna i 1 domaćem. Vodila je i bila članica istraživačke grupe na Učiteljskom fakultetu koja se bavi područjem akademske zanesenosti studenata i učenika. Također je objavila 41 autorsku knjigu, 1 uredničku knjigu, 2 sveučilišna udžbenika, 1 udžbenik i 1 skriptu, kao i 13 poglavlja u knjizi (9 knjiga i 1 udžbenik izdani su u zemljama u okružju). Jedna od osnivača i predsjednica Hrvatske mreže pozitivne psihologije. Predstavnica Hrvatske u ENNP-u (Europskoj mreži pozitivne psihologije). Predstavnica Hrvatske u NEPES-u (Mreži edukacijskih psihologa u obrazovnom sustavu) 2009. – 2011. Održala 7 plenarnih predavanja na međunarodnim konferencijama. Bila predsjednicom programskog odbora jedne međunarodne konferencije i članicom programskog odbora više međunarodnih konferencija. Članica je uredništva časopisa Journal of Well-Being Assessment (Springer), European Journal of Mental Health, Croatian Journal of Education / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje i Napredak. Godine 1997. dodijeljena joj nagrada Hrvatskog psihološkog društva Ramiro Bujas za iznimna dostignuća u promicanju i popularizaciji psihologije kao i Godišnja državna nagrada za popularizaciju znanosti Ministarstva znanosti RH. Godine 2009. dobila je nagradu Zoran Bujas za psihologijsku knjigu godine. Dobitnica je dvije Dekanove nagrade.

Konzultacije:

Ponedjeljak 10:30 – 11.30,

Utorak 9:30 – 10:30