Ljubin Golub, Tajana

Ljubin Golub, Tajana

prof. dr. sc.

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, gdje je 2002. godine doktorirala (doktorski rad pod naslovom Povezanost osobina ličnosti i nekih biokemijskih parametara).
Radila je kao srednjoškolska nastavnica psihologije i statistike (1989. – 1990.), klinička psihologinja za djecu s teškoćama u razvoju (1989. – 1990.), klinička psihologinja u Psihijatrijskoj bolnici „Jankomir“ (1990. – 1993.) te u Psihijatrijskoj bolnici „Vrapče“ (1993. – 1997.).
Od 1997. do 2009. godine bila je zaposlena na Visokoj policijskoj školi na kojoj je predavala Forenzičku i kriminalističku psihologiju i druge predmete i uvela nekoliko novih kolegija iz područja forenzičke psihologije (Kognitivni intervju, Profiliranje, Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora). Uz to, bila je pomoćnica načelnika Visoke policijske škole za sveučilišni i poslijediplomski studij, pomoćnika načelnika za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju, voditeljica znanstvenih istraživanja. Više godina bila je nositeljica kolegija Forenzička psihologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
Od 2009. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje predmete iz primijenjene psihologije (Prevenciju zlostavljanja i rizičnog ponašanja, Društveno neprihvatljivo ponašanje) i edukacijske psihologije (Psihologija učenja i poučavanja, Psihologija odgoja i obrazovanja). Bila je prodekanica za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju (2010. – 2012.), a trenutno je od 2014. pročelnica Katedre za psihologiju te od 2018. predstojnica Odsjeka za obrazovne studije.
Znanstveni interes joj je u području kliničke i forenzičke te edukacijske psihologije. Sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih projekata. Vodila je grupu istraživača na Učiteljskom fakultetu koja se bavi proučavanjem akademske zanesenosti. Autorica je ili suautorica više od 80 znanstvenih ili stručnih radova te nekoliko poglavlja u knjigama. Radove je objavljivala u časopisima poput Criminal Justice and Behavior, Personality and Individual Differences, Educational Psychology i drugima. Članica je uredništva časopisa Croatian Journal of Education / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Dobitnica je priznanja za 2007. godinu „Marulić: Fiat Psychologia” za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.