Vuković, Predrag

Predrag Vuković rođen je 1966. godine u Trnovcu kraj Varaždina, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu pohađao je u Varaždinu. Doktorirao je 2007. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Perića. Tema doktorske disertacije bila je: Nejednakosti Hilbertovog tipa s nekonjugiranim eksponentima i srodni rezultati. Od 1991. do 2004. godine zaposlen je u Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu kao profesor matematike, a od 1996. do 2004. godine na istoj školi bio je pomoćnik ravnatelja. Od 2004. godine zaposlen je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Osnovno područje njegova znanstvenog interesa su nejednakosti Hilbertova tipa, njihova poopćenja i interpretacije kako u realnom tako i u operatorskom slučaju. Do sada je objavio 25 znanstvenih radova u više međunarodno priznatih znanstvenih časopisa. Objavio je i dvije znanstvene monografije, dvije stručne knjige te sedam stručnih radova. Do sada je sudjelovao na dva znanstvena projekta i održao deset priopćenja na međunarodnim konferencijama. Recenzirao je više od 50 znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima. Zamjenski je član Vijeća prirodoslovnog područja. Na Učiteljskom fakultetu član je Povjerenstva za kadrove i Povjerenstva za studijske programe. Za ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka čime se postiže poboljšanje ustroja, poslovanja, odnosno rada Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dobio je 2008. godine Dekanovu nagradu. U akademskoj godini 2018./2019. dobio je Dekanovu nagradu za znanost. Obnašao je funkciju prodekana za poslovanje i financije te pomoćnika voditelja Odsjeka. Od 2015. godine na Fakultetu obnaša funkciju predstojnika Katedre za matematiku i statistiku. Član je Hrvatskog matematičkog društva.

Konzultacije:

Ponedjeljak 10.15-11.15,

Srijeda 11.45-12.45