Dejana Bouillet

Termini ispitnih rokova i konzultacija 2017.-2018. – prof. dr. sc. Dejana Bouillet

CV hr Dejana Bouillet

CV en Dejana Bouillet 

 

Dr. sc. Dejana Bouillet (socijalna pedagoginja) je redovita profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UF), gdje predaje kolegije u području inkluzivne i socijalne pedagogije. Doktorirala je 1997. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ima nešto više od 20 godina radnog iskustva. Tijekom tog vremena, radila je u različitim javnim, državnim i znanstvenim institucijama, istražujući i poučavajući široki spektar etioloških, fenomenoloških i intervencijskih aspekata problema u ponašanju te posebne odgojno-obrazovne potrebe drugih skupina djece i mladih s teškoćama, doprinoseći razvoju javnih politika usmjerenih afirmaciji prava ove ranjive društvene skupine.
Sudjelovala je u brojnim znanstvenim istraživanjima i konferencijama. Čest je pozvani predavač u stručnim skupovima namijenjenima obrazovanju široke skupine stručnjaka u području odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi. Samostalno ili u koautorstvu je objavila više od 70 znanstvenih i stručnih radova, među kojima su dva sveučilišna udžbenika (Osnove socijalne pedagogije i Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja), dva priručnika (Priručnik za diferencirani tretman maloljetnih delinkvenata na temelju konceptualne razine s uputama za upotrebu Testa nedovršenih rečenica i Priručnik za nositelje produženog stručnog tretmana u osnovnim i srednjim školama) i dvije znanstvene monografije (Trgovanje ljudima: kako ga vide mladi u Hrvatskoj – Razumijevanje problema i mogućnosti prevencije i Mladi u vremenu krize: Prvo istraživanje IDIZ-a i Zaklade Friedrich Ebert o mladima).
Članica je Hrvatske udruge socijalnih pedagoga i Europske mreže za socijalnu i emocionalnu kompetenciju, koordinatorica UF-a za studente s invaliditetom i voditeljica Centra UF-a za cjeloživotno obrazovanje.

Obavijesti nastavnika

Ispitni rokovi i konzultacije, prof.dr.sc. Dejana Bouillet – Odsjek u Čakovcu

Objavljeno 04 lip. 2014
LJETNI I JESENSKI ISPITNI ROKOVI ZA REDOVNE I IZVANREDNE STUDENTE: Kolegiji: Inkluzivna pedagogija Inkluzivna pedagogija 1 Rane socijalno-pedagoške intervencije   18. 06. 2015. 11,00 h Čakovec 26. 06. 2015. 11,00 h Čakovec 09. 07. 2015. 11,00 h Čakovec 04. 09. 2015. 14,00 h Čakov