Đuro Blažeka

Đuro Blažeka rođen je 8. travnja 1968. u Prelogu. Diplomu profesora kroatistike i južnoslavenskih književnosti stekao je u lipnju 1992. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na jesen 1992. upisuje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu poslijediplomski znanstveni studij lingvistike gdje magistrira 1998. godine, a doktorira 2004. U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran je 2016. Intezivno se bavi znanstvenom dijalektologijom još od ranih studentskih dana. Autor je 5 knjiga i pedesetak znanstvenih radova od kojih su mnogi objavljeni u najuglednijim lingvističkim časopisima. Za knjigu Međimurski dijalekt (Hrvatski kajkavski govori Međimurja) dobio je od Matice hrvatske srebrnu plaketu za 2008. godinu. Veliki znanstveni dijalektološki trojezični Rječnik pomurskih Hrvata (Budimpešta 2009.) Hrvatska matica iseljenika proglasila je najboljom znanstvenom monografijom u 2009. godini. Sudjeluje kao voditelj ili suradnik na mnogim znanstvenim projektima. Osmislio je Modul hrvatskog jezika – inačica s kajkavskim narječjem. Razvio je i suradnju i s Pedagoškim fakultetom u Bihaću gdje je potaknuo studente i asistente na vrlo detaljna istraživanja mjesnih govora sjeverozapadne Bosne. Razvio je plodnu sveučilišnu suradnju svojeg fakulteta s nekoliko visokoškolskih institucija u Republici Mađarskoj. Držao je predavanja na više doktorskih studija u Hrvatskoj i inozemstvu. Znanstveno se usavršavao na Sveučilištu Eötvös Loránd Tudományegyetem u Budimpešti na poziv prof. dr. Istvána Lukácsa i Jegellonskom sveučilištu u Krakowu na poziv akademika Wiesława Boryśa. Intenzivno se bavi i šahovskom pedagogijom. Živi u Zagrebu. Oženjen je i otac četvero djece.

ĐURO BLAŽEKA Ispitni rokovi 2017./18.

Obavijesti nastavnika

Ispitni rokovi i konzultacije, prof.dr.sc. Đuro Blažeka

Objavljeno 20 svi. 2014
KONTAKT (e-mail): djuro.blazeka@ufzg.hr Raspored konzultacija u ZIMSKOM ISPITNOM ROKU  akad. god. 2018./2019. srijeda: 11,00 -12,00 četvrtak: 8,00 – 9,00 KABINET (soba):  14   PREDMETProgram 903 (Učiteljski studij s modulima) i 835 (Učiteljski studij sa stranim jezikom) ROKOVI 20