Katica Knezović

Katica Knezović – na zagrebačkom je sveučilištu diplomirala studij agronomije (FPZ, 1986.) i filozofsko-teološki studij (KBF, 1995.) te magistrirala filozofsku etiku (HS-FFDI, 2000.), a doktorirala iz područja bioetike na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču (2007.); od ak. god. 2006/07. redovito je predavala u Zagrebu na više učilišta na diplomskom i poslijediplomskom studiju u kolegijima (bio)etičke i srodne tematike; od ak. god. 2011/12. zaposlenica je Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članica Katedre za filozofiju i sociologiju, kojoj je bila predstojnica od 2012. do 2018., a predaje bioetiku, etiku i filozofiju odgoja.
Djeluje u više strukovnih tijela, primjerice, Središnjega etičkog povjerenstva za klinička istraživanja u RH (od 2007.-2018.); članica je predsjedništva Association of Bioethicists in Central Europe – BCE (od 2007.); članica je Hrvatskoga bioetičkog društva (od 2008.); članica je Povjerenstva za etičnost eksperimentalnoga rada na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2010.); članica je regionalnog komiteta Catholic Theological Ethics in the World Church (od 2011.); članica je Hrvatskoga filozofskog društva (od 2012.); članica je Matice hrvatske (od 2015.), glavna i odgovorna urednica Nove prisutnosti – časopisa za intelektualna i duhovna pitanja (od 2011.); članica organizacijskih odbora za više međunarodnih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu (od 2007.).
Izlagala je na 50-ak tuzemnih i inozemnih znanstvenih skupova te objavila više knjiga, znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima; sudjeluje u javnoj raspravi iz bioetičkoga područja, posebice u etičkoj prosudbi primjene genetičkoga inženjeringa u poljoprivredi te njezinih učinaka na okoliš, proizvodnju hrane i zdravlje ljudi.

Popis dijela radova – https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=146322

 


Termini ispitnih rokova i konzultacija 2018.-2019. Katica Knezović

KABINET (soba):                321

Tel.                                        01/63 27 317; 092 11 36 698


Način prijave ispita studenata koji nisu u ISVU:

  1. putem e-pošte (najkasnije do 3 dana prije ispita; odjave do 24 sata prije ispita);
  2. naziv kolegija za koji se prijavljuje i datum ispita;
  3. točno ime studenta/studentice i naziv studija; ak. god. kad je odslušan kolegij.
  4. Prijavnice molim donijeti na ispit.

Obavijesti nastavnika