Predrag Vuković

Dr. sc. Predrag Vuković rođen je 1966. godine u Trnovcu kraj Varaždina, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu je pohađao u Varaždinu. Godine 1985. upisao je studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na profesorskom smjeru Algebra i analiza 1991. godine, s temom pod naslovom Mjera i kategorija. Voditelj rada bio je prof. dr. sc. Šime Ungar. Magistarski rad s naslovom Stablasti kontinuumi i svojstvo fiksne točke pod mentorstvom prof. dr. sc. Šime Ungara obranio je 1999. godine. Doktorirao je 2007. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Perića. Tema doktorske disertacije bila je: Nejednakosti Hilbertovog tipa s nekonjugiranim eksponentima i srodni rezultati. 2008. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2013. godine u zvanje izvanrednog profesora. Od 1991. do 1996. godine na Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu radio je kao profesor matematike, a nakon toga do 2001. bio je pomoćnik ravnatelja na istoj školi. Na Veleučilištu Varaždin do sada je predavao i vodio vježbe iz sljedećih kolegija: Matematika 1 i 2 te Statistika. Također na veleučilištu je radio kao prodekan za nastavu do 2004. godine. Od 2004. godine do danas predaje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu, gdje je i obnašao funkciju prodekana za poslovanje i financije kao i pomoćnika voditelja Odsjeka. Od 2015. godine na fakultetu obnaša funkciju predstojnika Katedre za matematiku i statistiku. Bio je recenzent preko 40 znanstvenih radova. Član je Hrvatskog matematičkog društva. Suradnik je na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost: Nejednakosti i primjene (glavni istraživač: prof. dr. sc. Josip Pečarić) od 2014. Govori engleski jezik. Oženjen je, otac jednog djeteta.

Popis znanstvenih radova i knjiga.

Obavijesti nastavnika

Ispitni rokovi i konzultacije, prof.dr.sc. Predrag Vuković

Objavljeno 04 ožu. 2015
KONTAKT (e-mail): predrag.vukovic@ufzg.hr KABINET : 36 (ČK zgrada I)   PREDMET Program 903 (Učiteljski studij s modulima)   ROKOVI 2019./2020.   redovni studenti/izvan. studenti Matematika 1 13.11.2019. (izvanredni rok) u 10:00 h 29.01.2020. u 11:00 h 10.02.2020. u 11:00 h 20.04.